Kmetijstvo

Dovolimo, da pridelovalci hrane postanejo junaki naše družbe in jim zagotovimo vse, kar potrebujejo za pridelavo vseh vrst hrane, da nihče ne bo lačen. Tako kot vse druge sektorje naše nove skupnosti, je pridelava hrane ena izmed najbolj zanimivih področij, katere spremembe bi zagotovile takojšnjo rešitev za naš največji problem, to je svetovna lakota in pomanjkanje prehrane za ljudi. Glede na poročilo OZN iz leta 2011, tretjino svetovne proizvodnje hrane zavržemo, pustimo zgniti oz. propasti. Pa ne zato, ker ne bi bilo nikogar, ki te hrane ne bi jedel, ampak zato, ker si je ljudje ne morejo privoščiti. To je očiten zločin proti celotnemu človeštvu, ki se mora takoj končati. Lahko postanemo družba, ki bo pričela nov cikel – pridelavo hrane za vse.\r\n\r\nSmo ena najbolj nadarjenih kmetijskih skupnosti na svetu, ki bi morala proizvesti toliko hrane, da bi lahko nahranili preostali del družbe. In to je točno tisto, kar nameravamo storiti. Da bi to lahko dosegli bi morali pridelovalce hrane in kmetijstvo razumeti in obravnavati kot junake naše družbe in jim nuditi vso podporo, ki jo potrebujejo na vseh možnih ravneh. Dejstvo je, da si mnogi ne morejo privoščiti potrebnih orodij, strojev in druge opreme, ki je potrebna, da bi nahranili množice ljudi. Še več, potrebujejo podporo raziskovalnih laboratorijev in inovatorjev, ki bi jim zagotovili  potrebna druga znanstvena orodja in postopke za pridobitev semen, ki niso bila gensko spremenjena. Pridobljena po načinu prave, zdrave ekološke pridelave hrane. Uporabili bomo živo vodo, ki jo je skozi aktivne naravne procese ponovno očistila mati Zemlja ali strokovnjaki, ki bodo to storili namesto nje.

Znanstveniki in raziskovalci in drugi strokovnjaki se zavedajo tehnik potrebnih za vzgojo rastlin in vzrejo živali, da bi rasle z nekajkratno stopnjo rasti, ob upoštevanju posebnih naravnih pogojev, značilnih za to področje. Vse te tehnike so počasi odpravili s politiko multinacionalk in kvazi koristnimi evropskimi direktivami, ki avtohtone organizme zamenjujejo z kvazi bolj donosnimi ali pa omejujejo delovanje. Korporacije kot npr. Monsanto, želijo ohraniti nadzor nad svetovno oskrbo s hrano tudi na ta način, da povzročajo bolezni živali in ljudi, ter nato podprejo uporabo zdravil in s tem razvoj farmacevtskih korporacij. Pridelovanje hrane je preprosta in čudovita naloga za vse tiste, ki imajo znanje in veselje do tega dela. Poslužili se bomo znanja številnih strokovnjakov, ki se spoznajo na naravno in ekološko tehniko kmetovanja, kot tudi strokovnjakov s področja biološkega posnemanja. Tako bomo povečati kakovost in količino vseh kmetijskih pridelkov in kmetijstva. Ti strokovnjaki bodo izobraževali in usposabljali val novih pridelovalcev, tako da bomo lahko popestrili celotni kmetijski sektor tudi pri tistih področjih, za katere smo prej mislil, da so finančno neizvedljivi. Za vsak nastali problem obstajo pripomočki in rešitve. Imamo jih namen poiskati in uporabiti. Ljudje bodo odslej proizvajal tisto, kar potrebujej in ne zgolj tisto, kar jim bankirji, politiki ali korporacije omogočijo in dovolijo. Sprijaznimo se čim prej, da denarja in ne zlata ne more jesti. V deželi, kjer je gospodarstvo kolapsiralo, bo človek s svojim zelenjavnim vrtom, kravami in kokošmi kralj. V današnjem svetu so banke s svojimi nezakonitimi posli ukradle pridelovalno zemljo in kmetije številnim pridelovalcem. Poleg tega so pod stalno grožnjo, da bodo izgubili kmetije ali prisiljeni bankrotirati, če se ne podredijo velikim korporacijam. Prisiljeni so uporabljati gensko spremenjena semena, strupena gnojila in tiste kmetijskih postopke, ki dolgoročno uničujejo prihodnjo produktivnost zemljišča. To se dogaja s tako alarmantno hitrostjo in če jih ne bomo ustavili, bodo Monsanto in nekaj drugih velikih korporacij postale lastnik vseh produktivnih kmetijskih zemljišč po vsem svetu že v naslednjih nekaj letih. Posledice tega dogajanja bodo pogubne. Obstoječi strokovnjaki nam bodo posredovali postopke za obvladovanje bolezni rastlin in živalih, ter pri zdravljenju škodljivcev z uporabo 100% uspešnih alternativnih ukrepov, ki pa ne zastruplja zemlje, hrane ali živali. Te napredne znanstvene tehnike nekateri že poznajo, vendar so jih vladajoči krogi odločno zavrnili. Ti še naprej omogočajo zastrupljanje hrane in uporabo drugih škodljivih postopkov. Predlagati nameravamo alternativne tehnike, čeprav so v navzkrižju z zdravstvenim in farmacevtskim sektorjem. O tem bodo znotraj sektorja potrebne zelo podrobne in poglobljene razprave. Ljudje je bilo preprečeno gojenje določenih naravnih rastlin, ki so bili del starodavne afriške kulture že tisoče let. Vlada je ilegalizirala njihovo vzgojo. Za primer vzemimo konopljo, ki bi skoraj čez noč rešila veliko težav v industrij te države. Spodbujali bomo trud tradicionalnih zdravilcev, da ponovno prevzamejo vzgajanje in proizvodnjo tistih rastlin ali zelišč, ki jih potrebujejo za svoje tradicionalno zdravljenje. Pridelovalci se bodo priučili spretnosti in se specializirali za pridelovanje zdravilniih rastlin, ki jih tradicionalni zdravilci potrebujejo. Njihovo delo bo spet postalo spoštovan poklic, kar je nekoč že bil ne da bi se bali vlade, avtoritete in preganjanja. Maksimizirali bomo proizvodnjo zelišč in aromatičnih olj. Povečala se bo tudi njihova uporaba pri vseh vrstah zdravljenja, ki ga je zdajšnja farmacevtsko medicinska mafija zatrla, saj je s svojim delovanjem v pravem nasprotju z trenutno sprejetim načinom zdravljenja. V našem sistema predvidevamo, da bo vsaj eden izmed desetih ljudi na nek način povezan kmetijskim sektorjem ali kmetijstvom, veliko verjetneje pa je da bodo vsi v družbi tako ali drugače sodelovali pri tem v neki točki svojega življenja. Otrokom moramo že v zgodnjem obdobju priučiti vse te spretnosti in znaja, kakor tudi ljubezen do matere zemlje. Kajti, kdor resnično ljubi mater zemljo, ji ne bo poskušal nikoli škodovati. Pridelovalci vseh družbenih slojev po vsej deželi, bodo kot pravi heroji proizvajali vse vrste hrane v tolikšnem izobilju, da bomo lahko nahranili ves preostanek ljudi. Če lahko hranimo naše sosede in jih naučimo tistega kar znamo, bomo zelo hitro olajšli številnie socialnoekonomskih probleme v tem delu sveta, nesrečo in pomankanje pa bo nadomestilo obilje na vseh nivojih. Ustvarjamo družbo, kjer se imajo ljudje radi in spoštujejo drug drugega, niso obupani, lačni in brez strehe nad glavo, ter zaradi tega ne posegajo po številnih prevarah. Tudi v Sloveniji imamo, tako kot v preostalem svetu, velike korporacije, z zelo jasnim ciljem – prevzeti nadzor nad svetovno oskrbo s hrano. To jim uspeva zelo hitro. Naše gibanje ima namen nemudoma ustaviti te dejavnosti katere koli družbe takšne narave. Njihove objekte in raziskovalne laboratorije pa uporabiti za namen proizvodnje in pridelave zdrave hrane za ves kmetijski sektor. Tako kot na vseh področjih družbe, se bomo o rešitvah in iskanju postopkov za reševanje problemov posvetovali s strokovnjaki in ne politiki. Za rešitev krize v zvezi z zagotavljanjem zadostne količine hrane in rešitev krize na področju kmetijstva je seveda naloga za strokovnjake in inovatorje, ki spoštujejo naravo in ljudi. Danes je glavna ovira pri zagotavljanju hrane za naše ljudi predvsem ignoratski odnos bankirjev in politikov, ki uporabljajo moč svojih nezakonitih kartelov pri manipuliranju in uničevanju naše družbe. PRIDELOVALCI SO NAŠI JUNAKI – podpirajmo jih na vsakem koraku. Pridelovalci in celoten kmetijski sektor bo imel velik vpliv na mnogih drugih področjih naše družbe, na primer pri znanstvenih raziskavah, usposabljanju sorodnih področjih kmetijstva, v prometu in dostavi, pakiranju in shranjevanju, geografski razpršenosti kmetij, prodaji na drobno, cenovni politiki, restavracijah, izvozu in uvozu, zdravstvu, itd.


 

Akcijski načrt

Prva faza – prehodno obdobje (pot do obilja)

Vsi pridelovalci so vabljeni, da nas kontaktirate in se pridružite pri oblikovanju akcijskega načrta. Poiskali bomo čim več pridelovalcev, ki bi želeli sodelovati in bi omogočili, da se njihova zemljišča uporabljajo za potrebe okoliške skupnosti in proizvodnjo vseh vrst kmetijskih proizvodov na vseh področjih kmetovanja. Vključlili bi tudi drugo industrijo v skladu z zmožnostmi in glede na vrsto potreb. Prizadevali si bomo, da bi zagotovili vso finančno in materialno podporo, ki bi pridelovalcem omogočila začetek obsežnejše proizvodnje za potrebe ljudi, vključenih v skupnost povsod po državi in tudi zunaj nje. Posadili bomo veliko število sadnih dreves vseh vrst v vseh parkih, povsod ob ulicah in cestah, ter tako zagotovili stalno preskrbo s sadjem in oreščki vse leto v času krize. Vsakemu gospodinjstvu bomo priskrbeli sadno drevje, ki jih bodo lahko posadili kjer bodo lahko zanj našli prostor. Majhna mesta in kraji bodo oblikovali stalno delovno razmerje z okoliškimi pridelovalci in se tako aktivno vključili v proizvodnjo kmetijskih proizvodov namenjenih mestom. Vsako mesto bo moralo pridobiti minimalno površino zemljišča, potrebnega za proizvodnjo zadostne količine osnovnih prehranskih proizvodov za lastne potrebe. Pridelovalci bodo preračunali potrebne količine, svet starešin vsake bivanjske skupnosti, pa bodo odobrili načrt. Skupnost bo imenovala svet devetih starešin, ki bodo svetovali in usmerjali delovanje skupnosti. Svet bo dostopen ljudem vsak dan. Njihove odločitve se bodo rangirale glede na nujnost in glede na pombnost/koristnost za lokalno skupnost. To bo tudi čisto nasprotje temu, kar je v korist politikom in skorumpiranim občinam. Dosegli bomo sporazume, ki bodo pridobili koristi pridelovalcem in prebivalcem mest za dosego kmetijskih potreb. Skupnost bo pomagala pridelovalcem tako pri ativnem (fizična pomoč), kot tudi finančnem delu, skupnost pa bo imela korist v obilju izdelkov, kakor tudi pri strokovnemu znanju. To popolno sodelovanje na vseh ravneh je ključno za uspeh in je kritičen del zgodnje faze tranzicije do popolnega prehoda v holografsko družbo – družbo temelječo na človeškem prispevku. Cilj je pridelati tri krat toliko hrane, kot je povpraševanja za potrebe ljudi vsakega kraja. Tisočim ljudem bomo zagotovili potrebno izobraževanje in usposabljanje pri vseh sorodnih sektorjih. Praktično delo in prisotnost strokovnjakov, kot tudi tehnološki pripomočki bo poenostavilo usposabljanje in pridobivanje potrebnega znanja. Kdorkoli bo sodeloval in prispeval pri proizvodnji produktov in hrane, bo imel brezplačen dostop do vseh produktov v skupnosti. To je ključni princip gibanja in holografske družbe. Prebivalci vsakega kraja, ki bodo sodelovali pri njegovem razvoju ali skupnosti s posebej zastavljenimi projekti, bodo imeli dostop do izdelkov po zelo nizki ceni. Presežek izdelkov bo skupnost prodala zunanjim prebivalcem (nečlanom skupnosti) na posebnih sejmih in trgovinah. Ustvarjen dohodek bo namenjen nadaljnemu razvoju vsakega kraja, ki je še v začetnih fazah prehoda. Druge vključene skupnosti gibanja si bodo delile in si pošiljale produkte v začasna skladišča ali na tržnice. Vsi aktivni člani, ki prispevajo h gibanju bodo povsod imeli dostop do njegovih tržnic in produktov za simbolično ceno, v primerjavi s cenami običajnimi prodajalnami. To bo dokaz dobre prakse za ljudi, ki živijo v mestih in na urbanih območjih in  ne morejo aktivno sodelovanje na tem področju, ampak lahko pomagajo na drug način –  s finančnimi prispevki. Ti finančni prispevki bodo tista sredstva, ki bodo omogočila pomoč pridelovalcem, ki bi radi sodelovali. Pomnite, da mnogim pridelovalcem grozi stečaj zaradi goljufivih dejavnosti bank in obupno potrebujejo pomoč. Menimo, da so ti prvi ključni koraki, ki jih moramo opraviti, če želimo obrniti hrbet ekonimiji denarja in pohlepa in se usmerimo k h kolektivnemu izobilju.Zelo hitro bodo ljudje po vsem svetu spoznali, da sodelovanje koristi nam vsem. Za začetek bomo s prispevanjem le nekaj ur na teden na dobri poti k vzpostavitvi samooskrbnih skupnostih, ki same skrbijo zase in same skoraj brez stroškov zadostijo osnovnim potrebam.

Vse to sodelovanje je vizija, da SKUPAJ OBSTANEMO IN USPEVAMO, NEPOVEZANI ODPOVEMO.

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation