Finančne institucije

Celoten bančni sistem in podporna industrija, temelji na nezakonitem, izkoriščevalskem in podkupljivem sistemu. To je daleč največje dejanje prevare sprožene proti človeštvu. Banke nekaznovano prelomijo na tisoče zakonov vsak dan, ne utrpijo kakršnih koli pravnih protiudarcev in pri tem uničijo življenje tisočem, ne da bi bilo temu videti konca.To je sektor družbe, ki je povzročil največjo škodo državljanom, ki verjamejo, da je vlada njihov služabnik in počne vse tisto, kar je najbolje za nas in našo največjo korist. To je očitna laž in vsiljena napačna percepcija. Oglejte si samo številne video posnetke in članke, kako huda je situacija po svetu in koliko tožb obstaja zoper banke, vlade in ministre doma in po svetu.Skupaj s pravnim tudi finančni sektor potrebuje popolno prenovo, da bi resnično služil ljudem in ne zgolj delničarjem bank, vlad in korporacij, ki ga uporabljajo kot orodje za nadzor nad ljudmi. Bedo in stisko, ki ga finančna industrija povzroča, je skoraj nepredstavljiva. Pravzaprav toliko, da zaradi nezakonite aktivnosti bank vsako leto veliko ljudi stori samomor. To naredi njihova dejanja v moralni družbi, ki spoštuje človekove pravice, popolnoma nesprejemljiv. Na žalost se v Sloveniji pravice pravnih oseb in s tem tudi bank vrednotijo višje od človekovih pravic. Mnogi so poskušali ustaviti delovanje bank na različnih sodiščih (vključno z ustavnim sodiščem) doma in po svetu, in prišli do ugotovitve, da pravosodni sistem na noben način ni pravičen in ne nepristranski, saj so kljub neizpodbitnim pravnim utemeljitvam in dokazom zoper nezakonite dejavnosti bank, vse sodbe proti bankam v zadnjih nekaj desetletjih v korist bank. Za več informacij si oglejte in raziščite podrobne članke sodnih ukrepov uproti bankam doma in po svetu. Čeprav je naša filozofija, da denarja ne potrebujemo, da kot človeška rasa uspevamo in dosegamo veliko večje višave uspeha in obilja kot družba brez denarja, se hkrati zavedamo, da bo za to potrebnega nekaj časa in nekaj ključnih korakov za realizacijo te končne destinacije. Ljudje so bili tisočletja indoktrinirani glede uporabe in nujnosti denarja. Upamo pa da bodo precej hitreje spregledali, da denar ni razlog na poti do sreče in obilja.Kaj naj torej storimo glede finančne industrije? Kako naj začnemo takoj spreminjati stvari kratkoročno in dolgoročno? Takojšnje prestrukturiranje finančnega sektorja je bistvenega pomena za zaustavitev popolnega razpada. Pogledati moramo uspešne primere po svetu, kjer so podobni ukrepi uspeli in prinesli takojšnje olajšanje za ljudi. Nedavni dogodki na Islandiji so odličen primer dobre prakse. Vstaja ljudstva proti bankam in predvsem proti centralni banki Islandije leta 2010, je skoraj popoln načrt, ki mu lahko sledimo tudi pri nas. Poenostavljeno, islandci sami so povzročili odstop vlade in imenovali novo vlado, ki je delovala kot služabnik ljudstva in zaprla vse banke v zasebni lasti ter ustvarila “banko za ljudi” s povsem novimi cilji za pomoč ljudjem. Starim bankirjem so sporočili, da dolg, ki so ga ustvarili ni odgovornost ljudi, temveč bankirjev samih. Nato so odpisali milijarde nezakonitih hipotekarnih posojil in finančnih posojil za vozila ter s tem osvobodili ljudi izkoriščevalske in goljufive dejavnost bankirjev. Danes ima Islandija nedvomno najmočnejše gospodarstvo v območju evra. Bankirji in predvem mednarodne bančne korporacije seveda poskušajo vzpostaviti sistem nazaj, tak kot je bil pred tem.Ne bodite presenečeni nad nerazumljivo zapletenem jeziku bankirjev in celotne finančne industrije. Le-ta se pogosto uporablja ravno za zmedo v razmišljanju ljudi, da je enostavno preveč zapleten za navadne ljudi in da se s takimi zadevami lahko ukvarjajo zgolj zelo visoko usposobljeni finančniki. To je očitna laž in manipulacija z namenom, da bo večina tiho in ne bo vprašanj, kaj pravzaprav bankirji počno. Nič ni zapleteno – vse kar ni enostavno in je težko razumljivo za nas ljudi, ki to potrebujemo, je potrebno spremeniti na način, da bo razumljivo in smiselno. V resnici pa dejansko ni nič zapletenega kaj šele kompliciranega, ko se enkrat zavedaš kaj se dogaja. Popolna manipulacija denarja in nagnjenost h goljufijam je za povprečnega človeka enostavno preveč neverjetna.Da bi v celoti razumeli našo nasprotovanje bankam in celotnemu finančnemu sektorju, morajo ljudje popolnoma razumeti tudi razloge in v celoti dojeti način kako se denar ustvarja, kdo je lastnik banke, kako poteka ponudba denarja in kako peščica bančnih družin nadzoruje ta globalni imperij, ki nadzira celoten planet.Da bi vse skupaj bilo lažje je spodaj seznam nekaterih dejstev o bankah in svetovni prevari, ki jim je uspela, skozi katero so zasužnjili vsakega izmed nas. Prosimo vas, da spodaj navedena dejstva raziščete še sami skozi svoje vire in delite izkušnjo z nami in drugimi. Da bi preživeli kot vrsta – moramo ukrepati še danes. Pridružite nešemu gibanju. Dovolite nam razširiti enotnost zavesti vsem – tudi bankirjem. Konec koncev imajo tudi oni otroke in družine, ki bodo v neki točki spraševale kakšen je njihov prispevek družbeni blaginji.


 

Akcijski načrt

 • Vse večje banke na svetu so v lasti in pod nadzorom elitnih bančnih družin, ki nadzorujejo celoten proces ustvarjanja in ponudbe denarja po vsem svetu.
 • Tri največja imena v tem kartelu so družine Rothschild, Rockefeller in Morgan, ki imajo na koncu v lasti vse banke, skupaj še z majhnim številom drugih močnih bančnih družin. Tisti ki se zavedajo njihovega načina delovanja jim pogosto pravijo “banksterji”, kot analogijo mafijskemu delovanju. Pravzaprav so podaljšek starih monarhičnih družin, zato jim tudi dovoljujejo delovanje.
 • Vse glavne centralne banke po svetu, vključno s slovensko Banko Slovenije, so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem in urejajo celotno monetarno politiko, njihovi člani pa niso vezani na sklepe in navodila vlad v katerem so, torej niso podvrženi volji ljudstva.
 • Te bančne družine in centralne banke so zakon sami sebi in ne odgovarjajo nikomur. Na primer, zakoni v mnogih državah (tudi v Sloveniji), narekujejo, da ohranijo vsebino tožb kot (poslovno) skrivnost.
 • Celoten pravni pravosodni sistem je strukturirana okoli potreb teh družb, ki jih izkoriščajo in skozi njih uveljavljajo svoje pravice nad vsemi drugimi. Na primer, splošno je znano, da sodnik sedi na sodniški klopi. Beseda klop izvira iz besede “banka”, ki v italijanščini pomeni klop (banco), saj so bili prvotni bankirji zlatarji, ki še dandanes prakticirajo svojo trgovino s »klopi«. Jasno je torej, da sodniki delujejo kot podaljšek bančnega kartela.
 • Sodišča niso sodišča pravičnosti. So sodišča kapitala, ki delujejo v skladu z vojaškimi in pomorskimi načelih (pravo ima korenine tudi v nizozemskem pomorskem delovanju). To je tudi razlog, zakaj člani sodniškega poklica reagirajo samo po naročilu višjega organa.
 • Globalni finančni sistem ustvarjen okrog dobave denarja je tako zapleten in kompleksen, da je le malo ljudi le-tega resnično sposobna razumeti. To je hkrati tudi najpogostejši argument za izključitev udeležbe navadnih ljudi.
 • Zelo zapleten pravni sistem uporablja enak način manipuliranja in podpira strukturo, ki običajni osebi preprečuje dostop do zakonitega pravnega varstva.
 • Zakonita pravica ne more več obstajati, ker se na sodiščih sedaj vse vrti okoli denarja. Tudi kazensko pravo se vrti okrog denarja, kot je razvidno iz nedavnega posredovanja Goldman Sachs v industrijo zaporov, s plasiranjem zaporniških obveznic, ki so namenjeni trgovalnim instrumentom.
 • Zakonodaja opredeljuje državljana za nekoga, ki zastavi pravice in zvestobo do države v zameno za koristi in privilegije. S priznanjem državljanstva postanete prostovoljni član vojaškega režima in s tem tudi pogodbe režima, da boste sprejeti njihova naročila ali trpeli posledice.
 • Banke uradno ne delajo z denarjem. Delajo z menicami, prenosnimi instrumenti in obveznicami.
 • “Denar” nima niti opredelitve v ustavi ali kjerkoli drugje. Opredeljene ni niti besede plačilo.
 • Večina svetovnega denarja je t.i. »Fiat« denarja (latinsko »naj bo stoejeno«, v prenesenem prevodu pomeni »dekret; formalna avtorizacija ali predlog«) – to v bistvu pomeni, da nima prave vrednosti in ni podprta s plemenitimi kovinami, (kot npr. zlato, srebro ali platina) niti naravnimi bogastvi. FIAT denar banke ustvarjajo »iz zraka« takrat, ko ste pri njih vzeli posojilo. Ker je denar ustvarjen »iz zraka« si v resnici nismo ničesar sposodili ob bank, torej je njihovo dejanje enako ponarejanju. Za več informacij si poglejte prispevek.
 • To pomeni, da je uporabljani papirnati ali plastični denar popolnoma brez vrednosti. So samo lepi kosi papirja, z lepimi logotipi, brez kakršnekoli vrednosti. Njihova “vrednost« izhaja zgolj iz dogovora v družbi, ki ima zaupanje v svojo valuto. Denar ima torej zgolj arbitrarno vrednost.
 • Edini razlog, da ima naš denar vrednost, je zato, ker mu to vrednost priznavamo – naše dojemanje vrednosti, je njegova edina »vrednost«. Če ljudje izgubijo zaupanje v svoj denar, bo denar propadel, ker ga nič ne podpira. V resnici beseda »kredit« prihaja iz latinske besede »credere«, ki pomeni verjeti.
 • Banke ustvarjajo denar »iz zraka« – preprosto ustvarjajo obremenitev in kredite v računovodskem računalniškem sistemu. Posojilo ni »posojilo« v običajnem pomenu besede, je navodilo, da vi kot stranka podpišete obrazec, ki najprej ustvari zadolžnico oz. obljubo, ki nato banki daje dovoljenje in zahtevo, da denar ustvarijo »iz zraka«.
 • Ne posojajo lastnega denarja, kot večina ljudi danes verjame. Pred začetkom t.i. »posojila« sploh ni obstajal v (računovodskemu) sistemu.
 • Banke ustvarjajo denar s podpisi njihovih strank v postopku, imenovanem sekuritizacija ali listinjenje. To je zelo skrivnosten in dobro varovan postopek, pri katerem se posojilno tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na vsaj dva. V tem primeru banka ustvarja dobiček in neupravičeno obogatitev z odprodajo pravic vašega podpisa na svetovnih borzah.
 • S prodajo podpisa oz. listine ali »zadolžnice« banke izgubijo vse pravice do kakršnega koli premoženja, ki ga v financirajo. V pravnem smislu se to imenuje izguba »locus standi« oz. »upravičenosti« ali »pravica« stranke, da se pojavi na sodišče pri zaslišanju.
 • Ko banka listini posojilo, vnaprej dobi polni kapitalski znesek posojila nazaj skupaj z obrestmi. To pomeni, da »posojilo« dejansko že vnaprej poravna tretja oseba , ki je zavarovana za primer vaše nezmožnosti odplačevanja. In ob vsem tem vi za to dogajanje sploh ne veste.
 • Banke prelomijo pogodbeno pravo ko posojajo denar, ki ga sploh nimajo. Ustvarjajo samo denar, v večini primerov elektronskega, po tistem ko ste podpisali vse dokumente, banka pa jih je prodala s svojo zadolžnico tretji osebi, ki jih nato proda, včasih tudi večkrat, drugim strankam. To je razlog, zakaj je listinjenje »Ponzijeva shema«, ki se ga morajo vsi zavedati.
 • Vsega tega ne razkrijejo svojim strankam, ki jih tako držijo v temi. Verjele so, da so jim dejansko posodili pravi denar. To je laž! Banke nikoli niso posodile ničesar kar bi bilo vredno. Vsa vrednost je bila ustvarjena zgolj s percepcijo, umom posijojemalcev.
 • Banke delujejo kot posredniki, podobno kot nepremičninski agenti, ker ne posojajo svojega denarja. Če nam ne posojajo ničesar, ampak vedno samo pridobijo na račun naših podpisanih listin (preko tretje osebe) vse zaračunane obresti, je to navdno izsiljevanje in goljufija. V kolikor gre za veljaven dogovor mora biti na mizi tudi takšno rakritje.
 • Denar v Sloveniji je natisnjen pod nadzorom ECBja v članicah EU, tiska ga Slovenija sama v zasebni tiskarni.
 • ECB je odgovorna za tiskanega denarja, ki ga proda ali ga posoja bankam za delček nominalne vrednosti bankovcev.
 • Ko banke vrnejo uporabljane bankovce nazaj centralni banki, uživajo skoraj polno nominalno vrednost tega denarja in zase ustvarjajo obogatitev kar z ustvarjanjem denarja »iz zraka« na ramenih teh »rezerv« oz. razlike.
 • Ta bančna praksa se imenuje »multiplikacija kredita«. To pomeni, da banke ohranijo zgolj majhen odstotek vseh depozitov (bančnih vlog) preostanek pa lahko posodi javnosti ter s tem ustvarja spiralo dolga na denar, ki sploh ne obstaja.
 • Na primer : Za vsakih 100€ depozita, banka posodi 900€ od fiktivnega denarja svojim strankam. Resnična goljufija pa je, da jim ta neobstoječi denar zaračunavajo z občutno obrestno mero. BASEL regulativa sicer zapoveduje zmanjšanje tega razmerja, vendar so banke v praksi našle način kako jih zaobiti.
 • Obresti se obračunavajo vnaprej. Obresti banke štejejo za »pravi denar«, saj na podlagi obresti lahko ustvarijo še več posojil »iz zraka« (ki jih sploh ni bilo).
 • Prav zaradi obresti danes na vsem svetu ni dovolj denarja, da bi se poplačal ves ustvarjen dolg. To je točno tako stanje, ki so ga »banksterji« tudi želeli ustvariti. Torej položaj, ki jim daje popoln nadzor nad nepremičninami in drugimi sredstvi, ki jih je mogoče odvzeti, banke nato ponovno prodajo drugi naivni osebi, ki bo najverjetneje končala v enakem (zadolženem) položaju.
 • Vso to dejavnost podpira pravni sistem in nevedni sodniki le še podaljšujejo to igro prevar.
 • V nekaterih državah so delavni ljudje, sedaj v zaporu, ker ne morejo odplačati svojih dolgov. To je očiten zločin proti človeštvu, zaradi katerih je potrebno bankirje zapreti, sodniki pa bi morali biti odgovorni do ljudi, saj so v njihovi službi.
 • Natisnjene bankovce, ki jih imenujemo denar, so v resnici instrumenti dolga in bi morali biti prepovedani. Denar se danes lahko ustvari samo kot dolg. Dejstvo je, da približno 40 % dolga v ZDA je fiktivnega oz. celo ponarejenega, dolgovanega FED-u, ki ga je prvotno ustvaril »iz nič« in potem na ta dolg zaračunal obresti. Vsi davčni prihodki zbrani v ZDA se uporablja zgolj za odplačilo obrestni dolga do FED-a.
 • To je samo majhen delček mojstrske prevare, ki je bila ustvarjena, da bi nas ohranjala nevedne in popolnoma zasužnjila z naraščajočo močjo bank.
 • Ni razloga, zakaj si ljudje ne morejo ustvariti lastno novo obliko denarja in uporabo tega novega denarja kot začasni instrument za stabilizacijo gospodarske krize kot alternativo bančnim orodjem spravljanja v suženjsko razmerje.Več na temo delovanja bank, denarja in njihovih posledic si preberite odličen članek.

 

Gibanje predlaga naslednje ukrepe s takojšnjim učinkom:

 1. Sledimo zgledu Islandije in ustvarimo novo generacijo finančnikov katerih zvestoba bo do ljudi in ne do mednarodnih delničarjem zasebnih korporacij in bank.
 2. Povezati našo novo valuto z zlatom, naravnimi bogastvi oz. nečem kar ima realno vrednost, ki bo kar čez noč najmočnejša valuta na svetu.
 3. Zapreti vse poslovne banke z centralno banko vred in zagotoviti, da so njihovi direktorji in delničarji odgovorni za dolg, ustvarjen na hrbtih državljanov, podružnice in ljudje lahko ostanejo, vendar zgolj kot zaposleni v novi ljudski borzi, ki je v lasti ljudi in služi ljudem.
 4. Odpisati vsa goljufiva hipotekarna finančna posojila, posojila za vozila, posojilne kreditne kartice in vseh drugih bančnih posojil te vrste.
 5. Ne pozabite, da je bila večina posojenega denarja že plačana bankam skozi proces listinjenja, kjer naše podpise prodajajo na svetovnih delniških trgih.
 6. Vse danes financirano premoženje je že plačano s trdnostjo naših podpisov in pri tem ne bi smelo biti nikakršnega dolga. To je veličastna bankirska prevara, da bi nas spravili v vedno več dolga, da bi si na koncu prilastili vse, potem ko si ne moremo več privoščiti plačevanja pretiranih pripojenih obresti.
 7. Kakorkoli noro se že sliši, nihče nič ne izgubi razen nekaj pohlepnih bankirjev, ki svoj dobiček kujejo na zaupanju ljudi brez naše vednosti.
 8. Mineralna in druga naravna bogastva bomo uporabljali v korist ljudi in naše države, ne pa peščici lastnikov, ki kradejo naše skupno bogastvo in za svoje početje uporabljajo ljudi, kot poceni delovno silo.Naš akcijski načrt bo še naprej rasel, se razvijal in konsolidiral. Vendar smo mnenja, da je kakršenkoli sistem, ki ga nadzirajo ljudje z namenom, da bi na pregleden način koristil vsem ljudem v pravem pomenu besede, boljši kot današnja goljufiva nehumana finančna polomija. Nadaljevanje te katastrofalne politike se enostavno ne sme nadaljevati.

Oglejte si poglavje o pravu in kako se povezuje z nadzorom denarja, ki vsakega izmed nas zmanipulira suženjsko bitje sistema, ki nam zanika vsakršno človekovo pravico. Tisti, ki verjamejo, da nam ustava kakorkoli ščiti naše človekove pravice, bi bili zelo presenečeni. Naš celoten pravosodni sistem bi moral biti napisan na novo, z uporabo običajnega prava kot temelja načel pravičnosti in ne trgovinskega ali zakonskega prava, ki nas sili, da se pokorimo odtujenemu rimsko pomorskemu pravu, ki nima mesta v sodobni družbi. V čast našim prednikom in ponovno odkritih elementov pomena in zavedanja človeka, imamo možnost ponovno vzpostaviti družbene strukture, ki so prilagojene za sodobno tehnološko napredno družbo, kjer sveti starešin odloči, kaj je najboljše za njihove skupnosti, ki temeljijo na volji ljudstva v tej skupnosti in ne politikov ali sodnikov s skritimi nameni.

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation