CSA – kmetijstvo podprto s skupnostjo

Kmetijstvo podrto s strani skupnosti (v angleščini community supported agriculture, tudi CSA) je alternativni ekonomski model, temelječ na lokalno podprtem kmetijstvu in distribuciji lokalnih pridelkov. Del tega je tudi mreža ljudi, ki sodelujejo v tem procesu, pri tem pa si pridelovalci in potrošniki delijo tveganje in koristi pridelave hrane. Zato se pogosto lahko CSA bere tudi ASC, skupnost podprta z kmetijstvom. Pogosto se vzgajanje in predvsem pobiranje pridelka v skupnosti plačuje v deležu pobranega, pogosto tudi v obliki zelenjavnih košaric. CSA ne vključuje zgolj hrane, temveč tud zelišča, cvetje, med, jajca, mlečne izdelke in ponekod tudi meso. CSA lahko zagotovi katerikoli produkt svojim članom, večinoma pa zagotavlja zelenjavne pridelke. Kot tak CSA predstavlja dobro iztočnico za družbo temelječo na samooskrbi in trajnostnemu delovanju. Vzpostavitev CSA v Sloveniji je prioritetna naloga! Pridružite se projektu!


 

Pomembna je skupnost

CSA po svetu pogosto ustanavljajo pridelovalci, kar nekaj od njih pa ustvarijo porabniki. CSA ponuja možnost srečevati nove ljudi na drugačen način in pomaga reševati pomembna vprašanja lokalne skupnosti. Skrb za brezdomce, rezervna skladišča hrane itd., je samo primer CSA udejstvovanja. Mnogi tudi pomagajo izobraževati glede zdrave prehrane in splošno o pridelavi, predelavi in pravilni hrambi pridelanega. Nekateri tudi skrbijo za reciklažo odpadkov članov.


 

Skrb za zdravje in okolje

Zdrava prst pomeni zdravo hrano. Če se ne uporablja nenaravnih herbicidov, pesticidov in umetnih gnojil potem se lahko znebimo tudi kontaminacije podtalnice in toksičnih ostankov v pridelani hrani. CSA omogoča porabnikom zavedanje o tem kako je njihova hrana pridelana. Konzumiranje lokalno pridelane, sveže nabrane in zdrave hrane je osnova zdravega načina življenja. Omogoča tudi ponovno vzpostavitev z ritmi Narave in sezonsko prehrano. Marsikdo ponovno najde duhovno povezanost, ki so jo v tem norem svetu izgubili. Zemlja je živo bitje in delovanje vsakega posameznika se odraža na celoti. Prst je ključna za človeško življenje in njegovo kvaliteto. Čeprav je manj kot 1% populacije vključeno v pridelavo hrane, je skrb za okolje naloga vsakega posameznika. Vsakemu potrošniku bi moralo biti v interesu, da so pridelovalci podprti in omogočeni na vseh nivojih, saj le tako lahko pridelajo hrano najvišje kakovosti pri tem pa ohranjajo in bogatijo prst.


 

Zabava in učenje za celo družino

Člane CSA zaima več kot zgolj zelenjava. Zanima jih druženje z enakimi, ki jim ni vseeno za druge ljudi. Tako lahko gradijo svojo socialno mrežo, še posebej pa so dobrodošle družine z otroki, ki si tako lahko že v mladih letih ustvarjajo odnos do narave in hrane. CSA omogoča utrjevanje občutka za skupnost. Veliko skupnosti ima za obveščanje različne kanale, od letakov do spletnih portalov. CSA služi tudi kot pripravništvo za mlade, ki jih zanima pridelava hrane ali upravljannja z viri. Člani pogosto tudi prostovoljno pomagajo pri opravilih. Sezonska praznovanja so del naravnih ciklov, poleg družabnih dogodkov omogočajo tudi opravljanje kakšnega skupnega dela. Pogosto so tudi prava paša za turiste, zato ponekod te dogodke izkoristijo tudi kot turistično atrakcijo in prodajni semenj.


 

Organizacija in zgodovina

CSA se je razvila sredi 80′ v Švici, Kanadi in ponekod na severu ZDA. Povdarek je bil na biodinamični pridelavi zelenjave, druženju in upor proti potrošništvu in močno predelane nizko kvalitetne hrane, ki je v tistem času preplavila industrijski svet. Ideja CSA ni v poceni hrani, ki ni ne hranljiva, ne pridelana z mislijo na ohranjanju okolja. Promovira zavedanje, da je vsak izmed nas odgovoren. Pridelovalci in potrošniki delujejo skupaj v skladu z Zemljo in eden z drugim. Ko pridelovalec neguje Zemljo na račun sebe in drugih, potrošnik deli stroške podpore in tudi tveganja spremenljivih donosov (kot tudi obilje zdravih pridelkov). Članstvo temlji na deljenju pridelka. Člani so deležniki in zakupijo delež sezonskega pridelka vnaprej. Vsaka CSA skupnost upravlja z deležem na svoj način oz. kot se člani dogovorijo. Vsaka kmetija oz. pridelovalna skupnost je drugačna, ima drugačne pridelke, pogoje in nivo socialnega udejstvovanja. Tipično so v CSA vključene tri skupine: pridelovalci, jedro skupine in potrošniki. Pridelovalci pridelujejo po svojih najboljših močeh, ostali se ne vmešavajo v način same pridelave. Odgovornost pridelovalcev je priprava setvenega/pridelovalnega načrta, nega in žetje. Jedro sestavljajo tako pridelovalci kot potrošniki, tipično do 5-13 ljudi, ki skrbi da je pridelek distribuiran, skrbi za festivale, plačila, pravna vprašanja in iskanje potrošnikov. Potrošniki so vsi ostali (tudi pridelovalci sami), katerih odgovornost je finančna podpora pridelave in skrb da se vsa hrana tudi konzumira, da je kar najmanj ostanka.

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation