Babilonska denarna magija

Babilonska denarna magija


Dialog o izvoru denarja, njegovemu pomenu, učinku, posledicah in alternativah.

Ste se kdaj vprašali kako denar deluje, od kje prihaja, kaj denar sploh je, zakaj ga je vedno premalo in ali sploh obstajajo kakšne alternative? Ali je denar povezan z okultnim? Ali je odnos do njega tisti, ki je odločilen? Kako so stvari povezane med seboj? Imamo sploh kakšne alternative?

Po odgovore pridite v Zavod po Strehco, četrtek 10.11.2016 ob 17.00.

Vabljeni!

Poziv vsem za sodelovanje na projektu samooskrbe in razdeljevanje viškov hrane

Pozivamo vse tiste, ki imate konstruktivne predloge pri dopolnitvi načrta, ki bo posredovan MKGP-ju pri pripravi spremembe zakona s tega področja, ki se bo sprejemal predvideno v maju 2016. Civilna iniciativa je nujno potrebna saj ministrstvo drugače ne bo upoštevalo in tehtalo ničesar kar prihaja z državljanske strani. Aktivnost in aktivacija je torej nujna!


 

Ubuntu gibanje je v pripravi predlogov za dopolnitev novega kmetijskega zakona. Uspeli smo pridobiti sogovornike na strani ministrstva in tudi do neke mere zmerno politično podporo. Tema je primarno samooskrba in sekundarno razdeljevanje viškov hrane. Osnovo predstavlja Ubuntu Uhub koncept, ki je bil tudi predstavljen, vendar so bili v vmesnem času narejeni določeni popravki in tudi preverjeni pravni temelji. Torej to je poziv vsem, ki bi želeli sodelovati pri pripravi in oblikovanju boljše, trajnostne družbe.

samooskrba

Trenutni problemi (pomembno):
– problem resursov. Pravno gledano, posamezniki in določene pravne oblike (zavodi, zadruge in društva) ne morejo do kmetij, oz do večjih kmetijskih površin. Drug problem so delovna sredstva. Majhne skupine in posamezniki za obdelavo večjih površin potrebujejo dostop do strojev in opreme, ki pa precej stane.
– problem z zakonom o preprečevanju dela na črno (pod katero pade delo članov) nasprotuje splošni ideji samooskrbe. Namreč člani, ki so lastniki kooperativ (ali drugih neprofitnih podjetnih oblik) na morejo delati na zemlji, če niso v njih zaposleni.
– problem denarja. Nihče ga nima, vendar ga je precej v segmentu ohranitve podeželja, trajnostnih projektov ipd. Torej je bolj problem v tem kako ga pobrat, nekdo se mora s tem ukvarjati.
– trenutno je edina možna oblika dela v kontekstu samooskrbe vrtičkarstvo, ki pa je omejeno s kapacitetami, pa tudi z lokacijami.
– ideja kooperativ je tudi v povezavi z opustelimi kmetijami, oz kmetijami, ki imajo obnemogle lastnike. Ideja niti ni tako nova, primanjkuje pa bolj inteligentne izvedbe le-tega. Nakaj predlogov smo zbrali.
– pridobili smo pravno mnenje glede davčne obveznosti med kooperanti, ki je 0, v kolikor je interne narave (MENJAVA). Ali to velja tudi za grozde še ni jasno.
– kooperative so v splošnem ideja reševanja problema na vseslovenski ravni, vendar so bili v preteklosti zakoni naravnani na korporativno pravo. Problem korporacij ali klasičnih oblik podjetij je (ne)distribucija lastništva in (ne)prenos moralne odgovornosti na lokalno skupnost kjer podjetje deluje.
– primarno se rešuje probleme samooskrbe in ogroženih skupin, vendar je splošno sprejeta logika, da se raje “ribo ljudi nauči uloviti, kot pa jo zgolj dati”, ki je prisotna tudi na ministrstvih. Zdi se da trenutno nekih rešitev nihče nima, komaj se oblikujejo predlogi. Tukaj apeliram tudi na vse ostale.
– samooskrba, ki je vezana tako na izvajanje del kot na pomoč (npr. razdeljevanje hrane, obleke ipd) je zgolj urejena v nekaterih mestih, podeželje ima večje probleme, pa hkrati več možnosti organizacije. Edini izziv so logistične poti (transport do teh lokacij). Zato je ideja v fragmentaciji, holografski naravnanosti projekta, funkcionirat mora na vseh koncih, veliko ali malo in razdrobljeno.
– skrajševanje logističnih poti in verig, izločanje posrednikov.

Ministrstvo samih predlogov ne more predlagati brez civilne iniciative, zato je ideja da se ti predlogi oblikujejo in podajo notri še tiste stvari, ki so sedaj slabo, nesmiselno ali pa sploh niso urejene. Samooskrba ima trenutno ogromno preprek, saj se je v nekem širšem kontekstu pravno sploh ne da speljati. Tisti ki bi želeli sodelovati pri pripravi predlogov (konstruktivnih) naj se javijo, z naslednjim tednom začnemo koordinirati zadevo in tudi malo animirati ostale NVO-je.
Deadline za pripravo je 1.5.
Poleg tega vabimo tudi evangeliste v posameznih regijah/občinah, ki bi pomagali vzpostaviti teren za vzpostavitev.

Delo na črno – Lažna zastava (False flag)

neumni zakoni

Za tiste, ki se z pojmom lažne zastave srečajo prvič je tukaj kratko pojasnilo. Lažna zastava (ang. “false flag event”) je dogodek, ki je ustvarjen pod pretvezo ali ukrepom, pogosto dobrobiti, z namenom doseganja pravega cilja. Je del heglove dialektike, ustvariš problem in ponudiš rešitev.

Najbolj vroča debata tega tedna je gotovo Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Nekako so ga uspeli pripeljati na tiho, brez javne razprave, skozi proces. In to v trenutku, ko vlada še ni oblikovana, tako da ne bo nekega jasnega “krivca”, v času kislih kumaric. In bojda so ga pisali strokovnjaki. Strokovnjaki za kaj pravzaprav? Poglejmo kaj je sedaj na tem…

Verjetno je odveč komentar, da je državna blagajna prazna. Po drugi strani država in zadnja vlada razen strahotnega zadolževanja niso storili popolnoma ničesar za stabilizacijo gospodarskih razmer. Raje so reševali banke. In sedaj javno upravo. Vse pod pretvezo davčne solidarnosti. Če v realni ekonomiji zmanjka potreba za nečem, podjetje enostavne zapre trgovino in ljudi odpusti. Cariniki pa so sedaj novi inšpektorji. Povejte kako boste sedaj prekvalificirali vse tiste delavke v muri, rudarje in še ostale “navadne” brezposelne državljane.

Država ima z delom hud problem. Pravica do dela je zagotovljena z ustavo. Ustava pa je osnovana na pravu teritorija, naravnih pravic. Država, davki in podjetja pa so del admiralitete, t.i. pomorskega prava, ki predvsem ureja razmerja med trgovskimi entitetami – torej podjetji. Sedaj bi država Slovenija na vsak način izenačila delo človeka (ne fizične osebe – to je že pomorska definicija) z delom podjetja. Za državo smo očitno vsi potencialna podjetja in ne več živeči in dihajoči ljudje. Tukaj se pojavi dobro vprašanje ali lahko kdorkoli na človeka obesi kakršnekoli davke. Zato jih ustava nima. Davke naj bi uvedli za skupno dobro, to je dogovor in ne prisila. Pomislite, bi zaupali svoje davke nekomu, ki jih porabi za razbohotenje svojega že tako nevzdržnega poslovanja in odplačila kreditov za sredstva, ki niso bila nikoli namenjena vam. In nikoli ne bodo.

Država očitno misli, da se vseeno da iz ljudi iztisniti še nekaj denarja. Zato tudi onemogoča bolj fleksibilne načine dela. Če želite opraviti neko delo, morate enostavno registrirati podjetje. Aha, ok. Ampak tukaj vas čaka že prvi kavelj 22. Prispevki so gromozanski, država pa pokroviteljsko v prvih dveh letih malo pogleda skozi prste. Kdo naj bi poskrbel za plačilno disciplino, kdo za hitre postopke pred sodišči, kdo za vso to papirologijo? V državi kjer vse razpada , z “uradno” 13% nezaposlenostjo, kjer ni možno zaposlitve, kjer je večina mladih do 30 leta doma, v državi, ki je nastala na podlagi solidarnosti, se majhna skupina ljudi odloči povoziti ustavne pravice in še dodatno ljudi spraviti na kolena. Ker so jim tako naročili.

Pomislite, da ste med tistimi reveži, ki po 6 mesecih iskanja zaposlitve izgubite pravico do nadomestila. Nikjer se ne morete zaposliti, pa bi zelo radi delali. Lahko ste mladi in sposobni, z izkušnjami, pa vendar enostavno ni delavnih mest. V ekonomiji kjer je potrebno poleg vaše plače zagotoviti skoraj še tak delež državi za njeno delovanje, je vsak zaposlen velik strošek (razen v državni upravi). Državi, ki niti s tem ni več zadovoljna, ter se na tiho zadolžuje. In to je tudi srž problema. Davki pobrani po redni poti so namenjeni poplačilu kreditov. Za državo ne ostane nič, zadolževanje pa je drago. Po drugi strani, če ste med prejemniki socialnih transferjev, kakršnokoli dodatno delo, ki vam prinese denar, ogoroža vaše bodoče prejemanje socialnih transferjev. Torej ima zakon dvojni namen, znižati prag prejemkov in prisiliti ljudi, da dajo državi delež od tega majhnega zaslužka. Dodatni ukrep, ki bo v prihodnje še sprejet in o katerem smo tukaj že pisali, pa je omejevanje dvigov gotovine. Država lahko pogoje dela omejuje zgolj nad podjetji, zato se pa tako trudi oemjite stvari, ki so pogoj za delo (denar, transakcije itd.). Tako boste prisiljeni v elektronsko poslovanje in kot rečeno to pomeni popolno uparitev finančne svobode. In brez skrbi, to je že v pripravi, pa ne zgolj v Sloveniji. Če se tudi vam zdi to kot delček orwellovega filma, niste edini.

Torej kaj lahko stori mlad brezposelen človek, upokojenec z minimalno pokojnino, mamica z dvema otrokoma, ki dela za minimalno plačo nekje, ter vsi ostali? TO KAR SO POČELI DOSEDAJ!! Ker tukaj ne govorimo o podjetjih! Tako primitivnemu zastraševanju, prisili države in grožnjam se je potrebno upreti. Poleg tega, delo na črno ni delo na črno dokler ni dokazano, da je prišlo do finančne transakcije, kar pa seveda noben carinik v praksi ne more dokazati. In ne, nimajo nobenih pooblastil, da pridejo v vaš dom ali posestvo, če pa želijo imeti sodno odredbo pa mora obstajati UTEMELJENI SUM. Pomislite ali bo sodnik, po 3 mesecih kot je v navadi tukaj, izdal odredbo, ker družino pri sosednjih vratih bloka frizira kolegica, ki nima podjetja. In zato v zameno dobi nekaj denarja ali česa drugega. Kaj lahko naredi invalidsko upokojeni človek, ki mu 300€ žal ne zadostuje. Kaj naj naredi mlad človek, ki nikjer ne more dobiti službe pa vseeno mora (pre)živeti. Postavi naj se za svoje pravice! Niste podjetja! Ste ljudje! In imate pravico do dela, do solidarnosti in uspevanja! Država naj problem rešuje celovito, natančno vedo kaj bi bilo potrebno storiti, pa zaradi različnih interesnih skupin tega pač ne počnejo.

Obstaja pa tudi alternativa, s katero si lahko čisto legalno pomagate vsi. V naši poti obilja najdete informacije o sistemu Vzajemnega kredita, še nekaj dodatnih informacij pa najdete tudi tukaj.

Zakon je brezzob, protiustaven, namenjen je zastraševanju in preusmeritvi pozornosti, tako kot vse lažne zastave. V tem trenutku ni čisto jasno kdo je v tem primeru tepec. Tisti, ki so zakon spravili skozi proceduro ali mi, ki to toleriramo.

Update: sliko sem si sposodil na odličnem blogu Nare Petroviča

Resnica je preprosta, človeštvo jo komplicira

Kar nekaj je bilo na temo pravnega sistema povedanega na teh straneh, pa vendar si za še boljše razumevanje napisanega poglejte predavanja Johna Harrisa, člana TPUC organizacije in lucidnega govornika, ki nazorno pokaže učinek pomorskega (admiralskega) načina dojemanja bivanja, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Pravi “eye opener” kot bi dejali angleži 😉 pa vendar je o tem govoril že Jordan Maxwell, ki smo ga že večkrat omenjali na teh straneh. Dobro je poznati matriko v katero smo vpeti, da se lahko dvignemo nad njo. Uporaba admiralskega prava pa je lahko tudi dvosmerna, s pridom ga lahko uporabite tudi v nasprotno smer, recimo proti občini ali državi. Pomislite kolikokrat ste se počutili, da ste tam zaradi njih in ne obratno. Konec koncev gre za spoštovanje pogodbe kajne?

“All the world is a stage” William Shakespeare

Če vam je bilo predavanje zanimivo si oglejte še malo daljše na isto temo. Ne boli če si tako pomembno temo ogledate večkrat 😉