Pravo

Mi, ljudje, smo verjeli, da živimo v zakoniti družbi, kjer so se pravne strukture nenehno razvijale v korist ljudi in države kot celote. Nič ne more biti dlje od resnice. Vsakdo, ki je kdaj imel izkušenjo s pravosodnim sistemom bo vedel, da ima sistem z vsemi svojimi zakoni, sodišči in birokracijo, bolj malo opraviti z zaščito ljudi in vzpostavljanjem pravičnosti in poštenosti. Gre za poznavanje postopkov, poznavanje sodnih pravil in zbiranje denarja. Tudi naše Ustavno sodišče, ki je tako čislano v očeh mnogih, ni tam zato, da pomaga ljudem, saj je za večino ljudi, ki so doživeli brutalnost in nepredstavljivo vsakodnevno stisko, enostavno prezapleteno upoštevati vsa njegova zapletena pravila, strukture in postopke. Sodišča naj bi bila ljudska sodišča in vsi bi morali dostop do njih za doseg svoje pravice – žal to preprosto to ni res. Gibanje ima veliko izkušenj ko je poskušalo pridobiti pravice za ljudi in v različnih poskusih izpostavljalo nezakonite dejavnosti bank, podjetij in celo vlade, vendar smo v postopku ugotovili, da so sodišča, vlada in korporacije neločljivo povezani. Zdi se, da sodišča dejansko korporacije ščitijo, ter se pogosto uklonijo pritiskom aktualne politike (čeprav sodišča veljajo za ločeno vejo oblasti!!). DA – na koncu pa se vse vrti okoli denarja. Večina navadnih ljudi ne bo nikoli dobilo kakršno koli obliko pravnega varstva, ker nimajo denarja za tiste, ki jih zastopajo na sodišču. Nimamo znanja neskončno zapletenih pravil, ki urejajo postopke, ali kako so dokumenti označeni in predloženi ter kaj bi lahko trdili, in kaj ne. To ni pravosodni sistem – je sistem nadzora. Korporacije, ki so izmišljene osebe, imajo več pravic v naših sodiščih kot živeči in dihajoči ljudje. Novi zakoni so v obravnavi vsak teden z nevidnimi zakonodajalci, brez vednosti ljudi, obenem se nenehno povečuje kompleksnost, ki nikoli ne bo v ničemer koristila ljudem. To je izjemno nepravičen sistem, katerega cilj je obdržati množice pod nadzorom in ne omogoča ljudem, da bi dosegli pravico, temveč zgolj ustvarjajo vtis, da nekaj počnejo. To je popolnoma nesprejemljivo za vsakega člana moralne družbe, ki ima temeljno zaupanje v integriteto in pravičnost na vseh ravneh. To je potrebno spremeniti s takojšnjim učinkom, da se zagotovi resnično pravičnost za ljudi – pravosodnega sistema, da si vsi zaslužijo pravičnost, za katero ne bi bilo treba prositi. Edini zakon, ki izhaja iz 4 osnovnih zakonov stvarstva je: [alert type=\”notice\” close=\”true\”]Kar daješ to prejemaš[/alert] pri čemer so pomebna njegova tri temeljna načela: 1 . Ne naredi nobene škode drugim; 2 . Ne jemlji kar ni tvoje; 3 . Ravnaj pošteno in etično v vsem, kar počneš. Na žalost se ta nečela ne uporabljajo na sodiščih, razen če stopimo skupaj in to zahtevamo od sodnikov. Živimo v Sloveniji – vsi smo ljudje. Zakaj ne uporabljate modrost starodavne slovenske zakladnice – realne pravičnosti in poštenosti do svojih ljudi? In 10 zapovedi? Namesto tega našim zakonom in sodiščem vlada rimsko- pomorski model, ki je zastarel in tako zapleten, da ni v nobeno korist. Naš celoten pravni sistem je strukturiran okoli gospodarskega prava, pogodbenega prava in zakonskega prava. Ti zakoni nimajo nič opraviti z občim pravom in pravicami ljudi, temveč predvsem s pravice korporacij in izmišljenih oseb. Pomembno je zavedati, da je vsak izmed nas spremenjen v namišljeni subjekt ali kos papirja, v \”pravno osebo\”. Tisti trenutek ko smo rojeni, splovljeni (kot pomorsko plovilo), dobimo potrdilo in identifikacijsko številko, ki ji sledita davčna številka, potnim list ali drugi osebni dokument, ki nosi našo sliko povezano s temi številkami. Od tega trenutka dalje imate dve entiteti. Vaš pravi jaz – živeče in dihajoče človeško bitje iz mesa in krvi ter neskončno dušo z neodtujljivih pravicami, ki jih nihče ne sme odvzeti in drugič kot kos papirja, pogosto imenovanega »pravna oseba«, ki je določena z vašo sliko vas in neko obliko identifikacijske številke. Ti dve identiteti niti slučajno nista enaki, ampak nas vse naše življenje prepričujejo, da so eno in isto. Človek je odgovoren za pravne oznake, ki so bile pritrjena na njegovo bitje ob rojstvu in v čudnem in zapletenem pravnem načinu postal last države, ki je izdala te številke. Opazili boste, da vsi ti izmišljeni pravni dokumenti opravljajo vaše ime navajajo z velikimi tiskanimi črkami. To je prvi znak razlikovanja, na katerega morate biti pozorni. To je ključnega pomena za vsakogar, ki si resnično želi razumeti to veliko prevaro, zvrnjeno na vse nas. Prizadevali si bomo razširili to področje v ločenem dokumentu, ki se ukvarja z našo človeško suverenostjo in absolutno neodtujljivostjo pravic. Naši zakoni in sodni sistem prihajajo iz počasno razvijajoče se nadzorne strukture kraljeve politične elite, in temelji na admiralskem zakonu pomorskega prava. To je razlog, zakaj imamo »potne liste«, in stvari, kot so »lastništvo«, »praksa«, »partnerstvo«. Gre za izjemno kompleksne plasti zavajanja, zvito vpeljananega preko tisoč let in nihče se ne more pohvaliti, da ga resnično razume. Njegov glavni cilj je ohranjanje popolnega nadzor nad \”plovili\” ali ljudmi, ki verjamejo, da so svobodni, v resnici pa so predmeti v lasti kralja ali države. Prilagojeno tej nepredstavljivi in brezmadežni prevari je celo telo pravnega jezika, ki je bilo zasnovano tako, da zmede in ujame zaupanje ljudi. Za neposvečene se to imenuje \”pravniški jezik\”. To so besede, ki nas zavajajo, vendar mislimo, da smo dojeli njihov pomen. Na primer, če kateri koli uradni javni uradnik (sodnik ali policist) vpraša: »Ali razumeš ?« to v resnici pomeni »ali spadaš v mojo pristojnost«. Če se s tem strinjate, potem lahko z vami počnejo kar hočejo, saj ste se podredili njihovi oblasti. To je resnično mojstrsko oblikovana prevara, ki nas hote podredi svoji avtoriteti. Ljudje si zaslužijo pravni sistem, zasnovan za ljudi od ljudi. V svetu brez denarja je razumevanje pravnega sistema zelo enostavno. Ker ko smo odstranili denar iz sistema, bo večina naših težav čez noč čudežno izginil. Ker je denar glavni vzrok za večine naših težav, ki nas ohranja tekajoče v krogu prepira zaradi denarja, medtem ko bi se lahko vsa ta energija uporabila za zagotavljanje obilja za ljudi. Denar jeglavni vzrok kriminala in sedmih naglavnih grehov – naša zakonodaja, kot jo poznamo pa je orodje, ki ohranja ta krog živ. Skoraj vsako pravno dejanje sodišč v današnjem svetu je na nek način mogoče povezati z denarjem – pozivamo vas, da nam sporočite kaj si o tem mislite. Ko enkrat sprevidite to povezavo, postane zelo enostavno videti mrežo prevar, matriko ki prežema finančni in pravni sistem v katerega smo ujeti. Sodišča, sodniki in odvetniki, ki delujejo proti ljudem v korist nezakonitih bank, korporacij in vlad so zagrešile zločine proti ljudstvu. Kako se bodo njihova kazniva dejanja obravnavala po novemu sistemu gibanja z zakoni, ki jih bodo ljudje z novo zavestjo napisali leži na odločitvi ljudi samih. Gibanje predlaga popolno spremembo in revizijo celotnega pravnega sistema, ki bo ustvarjen za ljudi od ljudi in bo temeljil na načelih holografske družbe in naravnih zakonov.


 

Akcijski načrt

 1. Vsi obstoječi zakoni, ki so na kakršen koli način v nasprotju z voljo in potrebami ljudi, bodo ukinjeni.
 2. Vse, kar si ljudje želijo doseči mora biti omogočeno, dokler ne posegajo v življenje, pravice in spoštovanje drugih.
 3. Nihče ne sme biti brezdomec, nihče lačen in nihče bolan brez najboljše možne oskrbe.
 4. Novi zakoni in nove upravne strukture bodo ustvarjeni na podlagi volje ljudi na lokalni in nacionalni ravni;
 5. Vse evrocentrične, rimske, pomorske ali katere koli druge zakone, ki niso v korist ljudem, ne glede na raso ali spol, bodo odpravljeni.
 6. Ponovna uvedba starešinskih struktur, ki so sestavljena iz sveta starešin/modrecev in bodo izvajala upravljanje in svetovanje skupnosti;
 7. Ti sveti bodo izglasovani iz ljudstva za ljudstvo, da predstavljajo skupnost in zato spoštovani od skupnosti.
 8. Svet vsako leto izglasuje skupnost po načelu zmerne večine.
 9. Novi sveti starešin bodo sprejeli temeljna načela gibanja, da bi se povečala njihova sposobnost presoje in razsojanja ter svetovanja ljudem v njihovi skupnosti.
 10. Ti sveti starešin bodo na voljo za zadeve skupnosti – vključno s pravnimi vprašanji. Skupnost bo odvisni od modrosti izbranega sveta, ki je v stiku z resničnimi potrebami ljudi pri usmerjanju in svetovanju – ne od odvetnikov, zagovornikov ali sodnikov in politikov.
 11. Vladne strukture bodo decentralizirane in skupnosti bodo imele popoln nadzor nad svojimi zadevami in počutjem, vse dokler s svojimi dejanji ali ukrepi ne posegajo v druge skupnosti ali ne ogrožajo dobrobiti ljudi kot celote.
 12. Edina centralizirana struktura bo svet starešin/modrecev, ki bodo izbrani iz vsake skupnosti, pokrajine ali okrožja, ki jo zastopajo. Te strukture se bodo razvijale v smeri proti poenostavitvi ali ukinjanju regulatornih in vladnih struktur, bolj ko bo dvignjena zavest ljudi, saj bo za tem čedalje manj potrebe. Sistem temelječ na holografski družbi je namreč samoregulatoren.
 13. Vsak moški ali ženska ima pravico do kandidiranja v takšne svete ali organe, ki urejajo ali sprejemajo zakone v svojih skupnosti, v kolikor so ti (sploh) potrebni. Vendar pa bodo starešine najverjetneje izbrani s strani ljudi iz vsake skupnosti zaradi spoštovanja.
 14. Denar ne bo igral nobene vloge v kateri koli od teh dejavnosti in ga zato ni mogoče uporabiti kot orodje izsiljevanja ali podkupovanja na kakršen koli način.
 15. Vsi ljudje imajo pravico sodelovati pri upravljanju države, mesta ali skupnosti, v skladu z novo razvito paradigmo in zakoni s strani ljudi in imenovanih svetov.
 16. Pravice ljudi so enake, ne glede na raso, starost, barvo kože ali spol.
 17. Vsi ljudje in nacionalne skupine bodo imele enake pravice.
 18. Nepredstavljiva škoda, ki je bila storjena nad etničnimi manjšinami bo odpravljena in popravljena.
 19. Kjer bo to mogoče, bodo razseljeni ljudje dobili nazaj zemljo, ki jim je bila ukradena s strani države, občin ali podjetij ter jim dali vso potrebno podporo, da ponovno vzpostavijo svojo način življenja.
 20. Kjer to ni mogoče zaradi rudarstva, kmetijstva ali druge ključne dejavnosti, bodo rešitev za popravilo stanja našli sveti starešin.
 21. Načelo enotnosti bo temelj vseh skupnosti in nacionalni svet starešin, dokler bodo nacionalni sveti (sploh) potrebni. Gibanje in holografska družba nima nacionalnih omejitev.
 22. Spodbujalo se bo sodelovanje – konkurenca bo izginila. Konkurenca je posledica kapitalizma, potrošništva in pohlepa. V družbi, kjer denar nima učinka, je koncept tekmovanja popolnoma tuj.
 23. Vsi ljudje imajo enako pravico uporabljati svoj jezik in razvijati svojo kulturo in običaje, dokler ne posegajo v običaje drugih. Za potrebe enostavnega razumevanja (pri skupnostih ki ne govorijo istega jezika) se bo uporabljal še dodaten jezik, ki bo del dogovora nacionalnega sveta starešin/modrecev.
 24. V čim večji meri se bo spodbujala in praznovala raznolikost in lepota kultur.
 25. Vse skupine morajo biti zaščitene z običajnim pravom še posebej proti sovražnemu govoru in dostojanstvu.
 26. Ne sme biti nobene hierarhije ali premoči na kateremkoli nivoju družbe, prispevek vsake osebe je vrednoteno enako pomembo kot prispevek katere koli druge.
 27. Vse diskriminatorne zakone in prakse se razveljavi in se vnaprej ne bodo tolerirale.
 28. Uporaba denarja in bogastva kot orodje za ločevanje, segregacijo in diskriminacijo se bo odpravila v vseh njenih oblikah.
 29. Zemlja in zemljišča pripadajo vsem prebivalcem in jih je treba uporabljati in razvijati v korist vseh, v skladu s spoštovanjem do vsega in vseh.
 30. Nobena vlada, politična stranka, fizična ali pravna oseba ne more uveljaviti lastništva zemljišč ali katerem koli njenem delu. Upošteva se posestno pravico, potrebo in možnosti.
 31. Vsakdo ima pravico do lastnega doma, prebivališča.
 32. Vsaka skupnost ima pravico do zemljišča, ki obdaja skupnosti za potrebe samozadostnosti in trajnostnega razvoja ljudi in skupnosti.
 33. Pridelovalci bodo dobili zemljišča, ki jih potrebujejo za zagotavljanje virov prebivalcem lastne skupnosti in drugih skupnosti, ki si določenih pridelkov ne morejo zagotoviti. Pri tem velja načelo poštene izmenjave energije.
 34. Zemljišča bodo dodeljena tistim, ki jih uporabljajo v korist skupnosti – ne zgolj v korist tistih, ki si jih trenutno lastijo. Lasništvo je v konceptu holografske družbe anahronizem, saj ni potrebe po kopičenju virov.
 35. To vključuje zemljišča, ki so trenutno v lasti podjetij, občin ali države.
 36. Gozdarska podjetja/skupnosti bodo igrale ključno vlogo pri prestrukturiranju skupnosti z zagotavljanjem lesa za gradnjo in drugimi proizvodnimi potrebami.
 37. To so živi zakoni, ki rastejo v skladu s potrebami ljudi in smernicami sveta starešin/modrecev vsake skupnosti.
 38. Osnova vseh potrebnih zakonov bo temeljila na enotnosti zavesti, kjer vsak posameznik deluje in prispeva k večji koristi vseh v skupnosti. Če to ni dobro za vsakogar – to ni dobro za nikogar.

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation