Poziv vsem za sodelovanje na projektu samooskrbe in razdeljevanje viškov hrane

Pozivamo vse tiste, ki imate konstruktivne predloge pri dopolnitvi načrta, ki bo posredovan MKGP-ju pri pripravi spremembe zakona s tega področja, ki se bo sprejemal predvideno v maju 2016. Civilna iniciativa je nujno potrebna saj ministrstvo drugače ne bo upoštevalo in tehtalo ničesar kar prihaja z državljanske strani. Aktivnost in aktivacija je torej nujna!


 

Ubuntu gibanje je v pripravi predlogov za dopolnitev novega kmetijskega zakona. Uspeli smo pridobiti sogovornike na strani ministrstva in tudi do neke mere zmerno politično podporo. Tema je primarno samooskrba in sekundarno razdeljevanje viškov hrane. Osnovo predstavlja Ubuntu Uhub koncept, ki je bil tudi predstavljen, vendar so bili v vmesnem času narejeni določeni popravki in tudi preverjeni pravni temelji. Torej to je poziv vsem, ki bi želeli sodelovati pri pripravi in oblikovanju boljše, trajnostne družbe.

samooskrba

Trenutni problemi (pomembno):
– problem resursov. Pravno gledano, posamezniki in določene pravne oblike (zavodi, zadruge in društva) ne morejo do kmetij, oz do večjih kmetijskih površin. Drug problem so delovna sredstva. Majhne skupine in posamezniki za obdelavo večjih površin potrebujejo dostop do strojev in opreme, ki pa precej stane.
– problem z zakonom o preprečevanju dela na črno (pod katero pade delo članov) nasprotuje splošni ideji samooskrbe. Namreč člani, ki so lastniki kooperativ (ali drugih neprofitnih podjetnih oblik) na morejo delati na zemlji, če niso v njih zaposleni.
– problem denarja. Nihče ga nima, vendar ga je precej v segmentu ohranitve podeželja, trajnostnih projektov ipd. Torej je bolj problem v tem kako ga pobrat, nekdo se mora s tem ukvarjati.
– trenutno je edina možna oblika dela v kontekstu samooskrbe vrtičkarstvo, ki pa je omejeno s kapacitetami, pa tudi z lokacijami.
– ideja kooperativ je tudi v povezavi z opustelimi kmetijami, oz kmetijami, ki imajo obnemogle lastnike. Ideja niti ni tako nova, primanjkuje pa bolj inteligentne izvedbe le-tega. Nakaj predlogov smo zbrali.
– pridobili smo pravno mnenje glede davčne obveznosti med kooperanti, ki je 0, v kolikor je interne narave (MENJAVA). Ali to velja tudi za grozde še ni jasno.
– kooperative so v splošnem ideja reševanja problema na vseslovenski ravni, vendar so bili v preteklosti zakoni naravnani na korporativno pravo. Problem korporacij ali klasičnih oblik podjetij je (ne)distribucija lastništva in (ne)prenos moralne odgovornosti na lokalno skupnost kjer podjetje deluje.
– primarno se rešuje probleme samooskrbe in ogroženih skupin, vendar je splošno sprejeta logika, da se raje “ribo ljudi nauči uloviti, kot pa jo zgolj dati”, ki je prisotna tudi na ministrstvih. Zdi se da trenutno nekih rešitev nihče nima, komaj se oblikujejo predlogi. Tukaj apeliram tudi na vse ostale.
– samooskrba, ki je vezana tako na izvajanje del kot na pomoč (npr. razdeljevanje hrane, obleke ipd) je zgolj urejena v nekaterih mestih, podeželje ima večje probleme, pa hkrati več možnosti organizacije. Edini izziv so logistične poti (transport do teh lokacij). Zato je ideja v fragmentaciji, holografski naravnanosti projekta, funkcionirat mora na vseh koncih, veliko ali malo in razdrobljeno.
– skrajševanje logističnih poti in verig, izločanje posrednikov.

Ministrstvo samih predlogov ne more predlagati brez civilne iniciative, zato je ideja da se ti predlogi oblikujejo in podajo notri še tiste stvari, ki so sedaj slabo, nesmiselno ali pa sploh niso urejene. Samooskrba ima trenutno ogromno preprek, saj se je v nekem širšem kontekstu pravno sploh ne da speljati. Tisti ki bi želeli sodelovati pri pripravi predlogov (konstruktivnih) naj se javijo, z naslednjim tednom začnemo koordinirati zadevo in tudi malo animirati ostale NVO-je.
Deadline za pripravo je 1.5.
Poleg tega vabimo tudi evangeliste v posameznih regijah/občinah, ki bi pomagali vzpostaviti teren za vzpostavitev.

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation