Življenje brez denarja

Ubuntu si prizadeva za družbo temelječo na harmoničnosti različnih posameznikov, družbi temelječi na talentu in sposobnosti posameznikov, ki jo tvorijo, na nenasilju in etičnosti. Več informacij lahko najdete na teh straneh.

Če bi se ljudje zavedali na kakšen način nastaja denar, ki ga vsak dan uporabljajo, za katerim se pehajo, predvsem pa če bi se zavedali vseh posledic uporabe, bi verjetno razmislili dvakrat o njegovi nadaljni uporabi. Precej informacij o nastajanju denarja in njegovi manipulaciji lahko najdete na naših straneh.

Pa vendar nismo edini, ki promoviramo življenje brez denarja. Heidemarie Schwermer in Mark Boyle sta le dva posameznika, ki tak način življenja tudi živita v praksi. Poglejte si še njuno perspektivo:

Heidemarie Schwermer

 

Mark Boyle

About Maru

Ustanovitelj ubuntu slovenija

Comments are closed.

Post Navigation